Arduradunak

Ikastolako Eskola Kontseilua
Merkat Bernaola Zuzendaria
Nerea Begoña Gotzaitegia
Itziar Etxanojauregi Irakaslea
Estibaliz Borrajo Irakaslea
Arantza Ayarza Irakaslea
Juanjo Goti Irakaslea
Iñigo Vallejo Gurasoa
Fernando Aramendia Gurasoa
Mónica Jiménez Gurasoa
Itsaso Larrieta Guraso
Juan Manuel Dolara Udaletxea

Zuzendaritza taldea

Zuzendaritza taldea
Merkat Bernaola
Leire Epalza
Bego Bañuelos
Jon Crespo
Aritz Luzea
Sergio Fernández
Jokin Kamiruaga
Nerea Peña
Pastoral taldeko arduraduna
Emilio Mañas
Aritz Lucea
Joseinaz Ortuzar
Mireya Iturri
Irakaste-Ikaste PS
Bego Bañuelos Lehen Hezkuntzako Ikasketa Burua
Eider Aznar DBH eta Batxilergoko Ikasketa Burua
Jon Crespo Haur Hezkuntzako Ikasketa Burua
Orientazio taldea
Ainara Elorduy
Zuriñe Bilbao
Iker Toledo
Irati Mezquita
Hezkuntza ez-formala
Peio Badillo
Jantokia
Iñigo Azkueta
Autobusak
Leire Epalza
Ziurtasuna PS
Elena Lezama
Mantenimendua
Joseba Bogaz
Administrazioa PS
Leire Epalza
Harrera
Jaione Arenaza
Gotzone Areitioaurtena
Amagoia Barrenetxea
Sustapena
Merkat Bernaola
Komunikazioa
Merkat Bernaola

Ikastola, prozesu eta proiektuen bitartez kudeatzen da, beraz, ''egiten dogun''aren arabera antolatzen dogu guztia.

Begoñazpi Ikastolan garatu dan kudeaketa era honekin organizazio lau bihurtzen da eta ez dago sailik izateko beharrizanik. Zerbitzuaren inguruan antolatzen da Ikastola, eta horren inguruan sortzen dira talde zein lan taldeak.

Begoñazpi Ikastolako barne organizazioa prozesu sistema erara antolatuta dago, sistema bakoitza bere arduradunak edo jabeak lideratzen daualarik. Sistema bakoitza beste azpisistemen bitartez egituraratzen da. Egiten dogun guztiaren artean atalik garrantzitsuenak Irakaste-Ikaste prozesuak dira, eta Ikastolan honela egituratuta daukaguz:

Barne egitura oso sinplea da: alde batetik, Ikastolan gauzatzen diran prozesu eta proiektuetako jabeak eta parte hartzaileak doguz eta bestetik, honeekin batera, zuzendaritza taldea. Organizazioak harreman estuak mantentzen ditu Ikastolako interes talde nagusiekin.