GEHILAN, BARDINTASUNAREN BIDEAN | Begoñazpi egunez egun
(+34) 94 400 53 00

GEHILAN, BARDINTASUNAREN BIDEAN

  • GEHILAN, BARDINTASUNAREN BIDEAN
  • GEHILAN, BARDINTASUNAREN BIDEAN
  • GEHILAN, BARDINTASUNAREN BIDEAN
  • GEHILAN, BARDINTASUNAREN BIDEAN
182019ko azaroak

LHko bigarren zikloko ikasleok, erantzunkidetasunaz hausnartu ondoren, ondorio nagusi bi atara doguz, bata
etxeko zereginak guztion artean eginez gero, alkarbizitza errazagoa eta atseginagoa izango dala; bestea, .
zereginek ez dabela neska edo mutil-marka. Era guztietako lanak egiteak autonomoago egiten gaitu. Beraz,
Ikastolan egindako tailerretan landutakoak etxean jarraipena izango daualakoan gagoz.