Ikasle, guraso zein Partner agurgarriok:

zuek diñoskuzuena sano garrantzitsua da guretzat Ikastola hobetzen lagunduko deuskuzu eta. Zein arazo dozuen jakinez gero, zer hobetu jakingo dogu. Hobetzeko prest dagoz!

Berbea emoten deutsugu,
Aurkezten dozun guztia estabaidatu eta kontuan hartuko dogu. Jaso dogulako barri egun biren buruan jakinaraziko deutsugu, aurkeztutakoa egilearen izenik emon barik landu edo tratatuko dogu, lehen erantzuna bost eguneko epean, lan egunak, bialduko deutsugu. Denbora gehiago beharko bagendu, aldez aurretik jarritako epean erantzungo deutsugu.

Zelan egin daikezu?
Hartuemon zuzena atsegin dogu, baita zuzeneko hartuemona zein informalen hurbiltasuna be. Zure iradokizun edo kexari itxura formala emon gura badeutsozu bidea erreztuko deutsugu, web orrialdean aurkituko dozun galdera-sorta erabiliz edo Ikastolako idazkaritzan izango dozun inprimakina (papera) betez, edo Ikastolako 94 400 53 00 telefono zenbakira deituz, edo ikastola@begonazpi.net helbidera e-maila bialduz, edo Ikastolara eskutitza bialduz.

Zuzenean hitz egin gura badozu, eskatu eizu Ikastolako edozein arduradunegaz alkarrizketa izatea.

Izandako tratuagaz ados ez bazagoz, zer egin daikezu?
Ikastolako zuzendariarengana jo, Eskola Kontseilura joan edo Bilboko Gotzaindegiko Hezkuntza Sailera zuzendu.

Ikasturteko iradokizun eta kexen txostena.
Ikasturtea amaitu ondoren, Ikastolako zuzendaritzak, izandako iradokizun eta kexen txostena, baita emondako tratamera be Eskola Kontseiluari jakinaraziko deutso.

Prozesuen jabea
Jaione Arenaza

Gurekin harremanetan jarri nahi badozu bete galde-sorta hau:
Derrigorrezkoa
DerrigorrezkoaAzter ezazu zure telefonoa, mesedez.
DerrigorrezkoaAzter ezazu zure emaila, mesedez.
Derrigorrezkoa
Derrigorrezkoa
Lege oharra onartu behar duzu, mesedez.
Lege-oharra irakurri eta onartu egiten dot.

Datu Pertsonalen Babesari Buruzko Lege Organikoak agindutakoa onartuz, emoten deuskuzuzan datuak, Jesus Galindez, 15 etorbidean dagoan BEGOÑAZPI IKASTOLA arduradun eta erantzule dan datu-fitxategi automatizatuan sartuko doguzala adierazten deutsugu. Beti be, kontrakoa adierazi ezik, eskaera kudeatzeko zein posta bidez eta elektronikoz, BEGOÑAZPI IKASTOLAk antolatzen dauzan nahiz parte-hartzaile dan ekintzen barri emon eta bialtzeko. Los datos que nos suministre se conservarán mientras no nos solicite su supresión. Sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko nahiz aurka egiteko eskubideak aurkezteko: ikastola@begonazpi.net. Deberá enviarse junto con prueba válida en derecho, aportando fotocopia del DNI e indicando en el asunto ''PROTECCIÓN DE DATOS''. Se le informa, asimismo, de su derecho a presentar una reclamación derivada del tratamiento de sus datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos.